ἵκηαι

ἵκηαι, [dialect] Ep. for ἵκῃ, [ per.] 2sg. [tense] aor. 2 subj. of ἱκνέομαι.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

  • ἵκηαι — ἱκνέομαι come aor subj mp 2nd sg (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ASSOS — Lyciae civitas maritima in edito prom ontorio sita, ad quam parum tutum est accedere. Unde Proverb. Asson eas, ut citius ad exitii terminos pervenias; Nicostratus citharaedus: Α῏ςςον ἴθ᾿ ὡς ἄν θᾶςςον ὀλέθρου πείραθ᾿ ἵκηαι. Ubi lusus in voce Asson …   Hofmann J. Lexicon universale

  • SATURNUS — Oceani ac Tethyos fil. Plato in Tinaeo: Γῆς τε καὶ Οὐρανοῦ παῖδες Ω᾿κεανός τε καὶ Τηθὺς ἐγενέςθ ην, ἐκ τούτων δὲ Φόρκυχ τε καὶ Κρόνος, καὶ Ρ῾έα, καὶ ὅσοι μετὰ τούτων. At Hesiod. in ortu Deorum, v. 44. cum Caeli uxorem Terram fuisse cecinisset,… …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.